Sist oppdatert 4.11.2020

Bakgrunn:
Den 7. juni 2019 sendte Infinitum ut et skriv til sine medlemmer, med varsel om at alle eksisterende limtyper på selvklebende etiketter på PET-flasker er forbudt i panteordningen fra 5.2.2020.

24. september 2019 sendte Infinitum et nytt skriv hvor de informerer om at fristen er utsatt til 1. februar 2021.

Les begge Infinitums brev nederst i saken.

9.10.2020: Noen plastetiketter er nå godkjent hos Infinitum. Kontakt oss for mer informasjon. Det finnes flere godkjente papiretiketter – men Infinitum oppfordrer til bruk av plast for optimal resirkuleringsprosess.

Saken oppdateres!

Les også om Svanemerkets nye etikettkrav her

Materialleverandørene jobber på spreng med å utvikle ytterligere godkjente alternativer.

Bruk av permanent godkjent løsning vil fjerne avgiften som nå er på 16 øre per solgte enhet uten permanent godkjent kvalitet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Fakta: Tidligere er det innført ekstra avgift på 10 øre per solgte enhet for clear-PET som skal inn i det norske pantesystemet, for bruken av selvklebende lim som ikke oppfyller krav til vannoppløselighet, fram til 5.2.2020 (farget PET har egen avgift). Fra 5.2.2020 til den nye fristen 1.2.2021 økes denne avgiften med 6 øre til 16 øre per enhet.

Infinitums medlemsbrev 24. september 2019:

OPPDATERING: REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER

Som tidligere beskrevet er Infinitums mål høyverdig materialgjenvinning av all innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette gjennomgår alle panteprodukter en godkjenning før de får ta i bruk pantemerket.

Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL. Disse er ikke godkjent, men har sluppet inn i pantesystemet under forutsetning av at limproblemet løses.

Siden forrige informasjonsskriv om PSLer har Infinitum vært i kontakt med flertallet aktører (både produsenter/importører av drikkevare og limprodusenter) vedrørende muligheter rundt alternative limtyper.

Tilbakemeldingene er at produksjonen av limtyper som oppfyller kravene er på vei, men bransjen trenger noe mer tid. Derfor har Infinitum besluttet å forlenge fristen for ikrafttredelse av forbudet med et år frem til 1. februar 2021. Etter denne datoen vil det ikke være anledning til å bruke lim/PSL etikett som ikke tilfredsstiller resirkuleringskravene.

Limtypene med midlertidig godkjenning er listet her:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3011 (CleanFlake)
Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har nå en midlertidig godkjenning frem til 01.02.2021.

Fra 01.02.2020 vil alle produkter som benytter midlertidig godkjente limtyper få økt tilleggskostnaden med 6 øre per produkt til 16 øre.

Størrelsen på tilleggsfakturering for å benytte ikke godkjente limtyper kan bli ytterligere justert.

Så fort det foreligger PSL løsninger som blir godkjent vil tilleggskostnaden bortfalle for godkjente produkter.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Nye PSLer skal være egnet for gjenvinning. Dette innebærer at de må være vannoppløselig i et 65c vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim reaktiverer ikke etter at etikett og flaskematerialet har tørket.

Infinitums medlemsbrev 7. juni 2019:

NYE REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER

Infinitums mål er høyverdig materialgjenvinning av alt innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette skal materialene som benyttes i drikkevareemballasjen være egnet for materialgjenvinningsprosessen. Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL.

Følgende fire limtyper har fått en midlertidig godkjenning og kan brukes på nye produkter som blir meldt inn i Infinitum innen 05.02.2020:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3010 (CleanFlake)

Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har allikevel fått en midlertidig godkjenning frem til 05.02.2020.

Etter dette vil ingen av PSLene som Infinitum nå er kjent med være godkjent til bruk på noen (gjelder både nye og allerede eksisterende) plastflasker i panteordningen. Med andre ord vil det ikke være lov å omsette produkter med ikke godkjent limtype produsert etter 05.02.2020.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning (midlertidig og/eller permanent) for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Nye PSLer skal være egnet for gjenvinning. Dette innebærer at de må være vannoppløselig i et 65c vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim reaktiverer ikke etter at etikett og flaskematerialet har tørket. Akrylater, silikoner og PE-baserte lim er ikke vannoppløselige og vil derfor med meget stor sannsynlighet ikke godkjennes i test.

Infinitum ønsker kontakt med bedrifter som har spørsmål eller er usikker på noe rundt de nye kravene. Skipnes oppfordrer til å ta kontakt med de, og hold oss gjerne informert.

Som etikettleverandør er det i Skipnes’ aller største interesse å få klarhet i alt vedrørende dette. Vi har tett dialog med våre materialleverandører som jobber på spreng for å finne flere godkjente løsninger.

Usikker på om limet på dine etiketter i dag er midlertidig godkjent? Har du spørsmål om mulige løsninger eller annet rundt de nye reglene? Snakk med oss!

Husk å abonnere på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. Når noe skjer, hører du det fra oss.

Utsnitt av nyhetsbrev