Sist oppdatert 15.4.2021.

Skipnes kan nå tilby godkjente materialer både i papir, PP white og PP transparent/PP clear – også med PET-liner.

Bakgrunn:
7.6.2019: Infinitum sendte ut et skriv til sine medlemmer, med varsel om at alle eksisterende limtyper på selvklebende etiketter på PET-flasker er forbudt i panteordningen fra 5.2.2020.
24.8.2019: Infinitum sendte et nytt skriv hvor de informerer om at fristen er utsatt til 1. februar 2021.
9.10.2020: Noen plastetiketter er nå godkjent hos Infinitum. Kontakt oss for mer informasjon. Det finnes flere godkjente papiretiketter – men Infinitum oppfordrer til bruk av plast for optimal resirkuleringsprosess.
10.12.2020: Utsatt frist: Fristen 1. februar 2021 er nå utsatt til 1. juli 2021
1.7.2021: Alle PET-flasker i panteordningen skal benytte godkjente PSL-materialer

Les Infinitums brev nederst i saken.

Snakk med oss om du har spørsmål om hva som skjer og hva du må forholde deg til, vi sitter på den ferskeste informasjonen. Vi kan også gi gode råd om hvordan dine utfordringer kan løses.

Saken oppdateres når noe skjer.

Les også om Svanemerkets nye etikettkrav her

Bruk av permanent godkjent løsning vil fjerne avgiften som nå er på 16 øre per solgte enhet uten permanent godkjent kvalitet. Materialleverandørene jobber på spreng med å utvikle ytterligere godkjente alternativer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Fakta: Tidligere er det innført ekstra avgift på 10 øre per solgte enhet for clear-PET som skal inn i det norske pantesystemet, for bruken av selvklebende lim som ikke oppfyller krav til vannoppløselighet, fram til 5.2.2020 (farget PET har egen avgift). Fra 5.2.2020 til den nye fristen 1.7.2021 økes denne avgiften med 6 øre til 16 øre per enhet.

Infinitums medlemsbrev 10. desember 2020:

OPPDATERING PSL SYSTEMER DESEMBER 2020
Infinitum jobber mye med PSL Systemer om dagen og datoen for at de fleste typer som nå er på markedet i Norge ikke kan benyttes mer nærmere seg raskt. Vi har satt 1 februar 2021 som siste dag disse ikke godkjente løsningen kan produseres opp for det Norske markedet med Pant.

Etter dialog med lim produsenter og med våre medlemmer ser vi at de typene med godkjent PSL Systemer ikke klarer å levere alt i tide, men at de jobber med dette og at vi alle håper dette vil bli levert inne kort tid.

Vi vet også at det er flere lim produsenter som jobber med løsninger som vi håper blir godkjent, vi vil selvfølgelig informere alle med en gang vi vet mer.

Vi har derfor besluttet å utsette denne fristen fra 1. februar 2021 til 1. juli 2021, slik at alle skal få mulighet å få tak i løsninger som er godkjent for det Norske markedet.

Dette vil si at vi ikke gjør noen endringer på det vederlaget som blir fakturert for ikke godkjent PSL System, men at det nåværende vederlaget vil stå som det er.

Vi vet at det er mange som i dag benytter løsninger som ikke er godkjent, men vet ikke hvor alle står i prosessen med å bytte over til godkjent løsning. Noen har vi god dialog med, som er supert, men vi ønsker denne gode dialogen med alle.

Dette hjelper også begge parter med å komme til gode løsninger frem mot nå ny deadline. Så fint om dere tar kontakt så vi kan sammen se på utfordringene denne endringen kan ha.

Under er de PSL-systemer som egner seg for effektiv gjenvinning, disse er:
Papir er disse godkjent:
Produsent Limtype Etikett type
Avery Denison BU370 Fasson @MC Primecoat FSC – WX6030 – G40 BR
UPM Raflatac Raflacoat PLUS FSC RP45 with paper
MCC Label CS1

Plast:
Produsent Limtype Etikett type
MCC Label C-802 adhesive PP MDO32
MCC Label C-802 adhesive PP40 Cav
Smith & McLaurin PW1018 Gloss Clear PE80
Smith & McLaurin PW1018 Gloss Clear PP50

Løsningene er godkjent av Infinitum og ved bruk av en av disse så vil tilleggskostnaden for bruk av ikke godkjent limtype utgå.
All bruk av PSL som ikke kan dokumenteres er av godkjent type vil fortsatt belastes med tilleggskostnad. Ved en overgang til godkjent løsning er det viktig at rapportering skjer korrekt.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning for andre PSL systemer enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Alle PSL system skal være slik at det ikke påvirker resirkuleringen av plastflaskematerialet til matkontaktmateriale. Dette innebærer at limet må være vannoppløselig i et 65°C vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim skal ikke reaktiverer etter at etikett og flaskematerialet er
tørket i resirkuleringsprosessen.

Infinitums medlemsbrev 24. september 2019:

OPPDATERING: REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER

Som tidligere beskrevet er Infinitums mål høyverdig materialgjenvinning av all innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette gjennomgår alle panteprodukter en godkjenning før de får ta i bruk pantemerket.

Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL. Disse er ikke godkjent, men har sluppet inn i pantesystemet under forutsetning av at limproblemet løses.

Siden forrige informasjonsskriv om PSLer har Infinitum vært i kontakt med flertallet aktører (både produsenter/importører av drikkevare og limprodusenter) vedrørende muligheter rundt alternative limtyper.

Tilbakemeldingene er at produksjonen av limtyper som oppfyller kravene er på vei, men bransjen trenger noe mer tid. Derfor har Infinitum besluttet å forlenge fristen for ikrafttredelse av forbudet med et år frem til 1. februar 2021. Etter denne datoen vil det ikke være anledning til å bruke lim/PSL etikett som ikke tilfredsstiller resirkuleringskravene.

Limtypene med midlertidig godkjenning er listet her:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3011 (CleanFlake)
Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har nå en midlertidig godkjenning frem til 01.02.2021.

Fra 01.02.2020 vil alle produkter som benytter midlertidig godkjente limtyper få økt tilleggskostnaden med 6 øre per produkt til 16 øre.

Størrelsen på tilleggsfakturering for å benytte ikke godkjente limtyper kan bli ytterligere justert.

Så fort det foreligger PSL løsninger som blir godkjent vil tilleggskostnaden bortfalle for godkjente produkter.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Nye PSLer skal være egnet for gjenvinning. Dette innebærer at de må være vannoppløselig i et 65c vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim reaktiverer ikke etter at etikett og flaskematerialet har tørket.

Infinitums medlemsbrev 7. juni 2019:

NYE REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER

Infinitums mål er høyverdig materialgjenvinning av alt innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette skal materialene som benyttes i drikkevareemballasjen være egnet for materialgjenvinningsprosessen. Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL.

Følgende fire limtyper har fått en midlertidig godkjenning og kan brukes på nye produkter som blir meldt inn i Infinitum innen 05.02.2020:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3010 (CleanFlake)

Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har allikevel fått en midlertidig godkjenning frem til 05.02.2020.

Etter dette vil ingen av PSLene som Infinitum nå er kjent med være godkjent til bruk på noen (gjelder både nye og allerede eksisterende) plastflasker i panteordningen. Med andre ord vil det ikke være lov å omsette produkter med ikke godkjent limtype produsert etter 05.02.2020.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning (midlertidig og/eller permanent) for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Nye PSLer skal være egnet for gjenvinning. Dette innebærer at de må være vannoppløselig i et 65c vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim reaktiverer ikke etter at etikett og flaskematerialet har tørket. Akrylater, silikoner og PE-baserte lim er ikke vannoppløselige og vil derfor med meget stor sannsynlighet ikke godkjennes i test.

Infinitum ønsker kontakt med bedrifter som har spørsmål eller er usikker på noe rundt de nye kravene. Skipnes oppfordrer til å ta kontakt med de, og hold oss gjerne informert.

Som etikettleverandør er det i Skipnes’ aller største interesse å få klarhet i alt vedrørende dette. Vi har tett dialog med våre materialleverandører som jobber på spreng for å finne flere godkjente løsninger.

Usikker på om limet på dine etiketter i dag er midlertidig godkjent? Har du spørsmål om mulige løsninger eller annet rundt de nye reglene? Snakk med oss!

Husk å abonnere på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. Når noe skjer, hører du det fra oss.

Utsnitt av nyhetsbrev