Oppdatert 15.4.21.

Oppdatering 8. mars 2021: Stiftelsen Miljømerking i Norge sendte mail til høringsinstansene om nye forslag fra Nordisk Miljømerking. Forslag til reviderte krav til miljømerking av maskinoppvaskmidler og glansemidler er nå på høring. Høringsfristen er 7. mai. Les mer på Svanemerkets hjemmesider.

Dette innebærer at nye krav er utsatt, og vil sannsynligvis bli publisert høsten 2021.

Mange har i oktober 2020 fått epost fra Svanemerket vedrørende etiketter, der stod det blant annet følgende:

Nordisk miljømerking har i løpet av 2018-2020 i de nyeste kriteriene for håndoppvaskmidler, rengjøringsmidler og tekstilvaskemidler innført krav til gjenvinningsdesign for emballasjen. I kriteriedokumentene har vi samtidig informert om at «en etikettutredning genomförs med beslut i mars 2021 om att eventuellt införa krav på etiketter.»   Vi har i løpet av sommeren og høsten vært i dialog med sentrale aktører i gjenvinningsbransjen i Norden.

– Svanemerket oktober 2021

Deretter var det i eposten listet opp utkast til mulige krav. Eposten ble sendt til relevante lisensinnehavere for kommentering, og Svanemerket skal nå behandle disse tilbakemeldingene. I mars kommer resultatet av dette.

Svanemerket har fokus på gjenvinningsdesign

Skipnes i dialog med Svanemerket

Skipnes er i tett og god dialog med Svanemerket, og vi også gitt våre kommentarer og råd i forbindelse med prosessen. Vi har både tatt for oss spørsmål fra våre kunder og snakket med flere globale materiautviklere for å få status og innspill. Disse har vi videreformidlet Svanemerket i samtaler, møter og epost – også med materialutviklerne direkte involvert.

Likevel skaper alltid nye krav en del usikkerhet og spørsmål i markedet. Derfor har Skipnes, etter samtaler med Thor Hirsch hos Svanemerket, satt opp noen punkter som forhåpentligvis kan virke oppklarende.

Nye etikettkrav – hva må du som lisensinnehaver forholde deg til nå?

 • Ingen nye krav er ikraftsatt ennå
  • Det som allerede er Svanemerket er også godkjent etter gjeldende krav
 • Hvilke krav som kommer, er til vurdering hos Svanemerket
 • Konklusjonen blir gjort på nyåret
 • Nye krav vil bli gjort gjeldende fra tidligst 1. mars 2021. OPPDATERT: Kravene er utsatt, sannsynligvis blir kravene gjeldende fra høsten 2021.
 • Det vil være en rasjonell implementeringsperiode (minst 9 måneder, sannsynligvis mer)
 • De nye kravene vil hensynta realistiske tilganger i markedet
  • Dette betyr at kravene som blir satt, vil kunne bli oppfylt med flere materialer som allerede er tilgjengelig fra den datoen kravene iverksettes
 • Svanemerket vil først og fremst at lisensinnehaverne bruker bærekraftige løsninger som er tilgjengelige, det er ikke et mål å gjøre dette vanskelig å gjennomføre for den enkelte bedrift
 • Kontakt oss for mer informasjon, eller snakk direkte med Thor Hirsch hos Svanemerket

Hva med generelle etikettkrav?

De mulige kravene nevnt over, gjelder håndoppvaskmidler, rengjøringsmidler og tekstilvaskemidler. Så hva med etiketter på andre produkter?

Her har vi undersøkt litt, og basert på hva Skipnes erfarer kan vi si følgende:

 • Det er ingen planer om noen endringer på generelle krav på nåværende tidspunkt
 • I Sverige og en god del andre land har de innført differensiering av avgifter basert på gjenvinnbarhet og materialsammensetninger: https://www.ftiab.se/3169.html
  • Det er naturlig å anta at om/når noe skjer i Norge, vil vi følge trenden i Sverige og Europa ellers, og dermed innføre avgiftsdifferensiering basert på lignende parametere
  • Nye krav til etiketter i Norge (foruten Svanemerket og Infinitum, som du kan lese om her) er ikke på tapetet, slik Skipnes oppfatter det, og vi må anta at det ikke skjer noe det neste året
   • Når det ev. kommer nye krav, er det alltid minimum 3 mnd. implementeringsperiode for endrede krav
 • For å se gjenvinnbarhet på forskjellige materialer og parametere, har Grønt Punkt Norge lansert denne kalkulatoren som er svært nyttig: https://kalkulator.grontpunkt.no/#/login
 • For å konkludere er det, basert på informasjon Skipnes har, ingen planer for endrete krav, og heller ikke veldig nært forestående – men det vil kunne komme i fremtiden.

Vi må understreke at disse punktene ikke er bekreftet av Svanemerket, men er generelle oppfatninger vi har etter å ha forhørt oss i bransjen.

Usikkerhet og spørsmål

Skipnes takker Thor Hirsch hos Svanemerket for god og ryddig informasjon og involvering i vår dialog så langt.

Til slutt oppfordrer vi å ta kontakt med Thor Hirsch hos Svanemerket på tlf. 976 05 985/th@svanemerket.no ved ytterligere spørsmål eller usikkerhet. Eller snakk med Skipnes, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev.