Om Skipnes Etikett og Ettiketto Group

Skipnes Labels & Flexibles er markedsnavnet til firmaet Skipnes Etikett AS. Selskapet utvikler, produserer og leverer selvklebende etiketter og fleksibel emballasje for en rekke bruksområder og innen ulike bransjer. Vi har kunnskap om både utforming og den praktiske gjennomføring i form av produksjon og logistikk. Materiellet har ingen verdi før det når ut til dine kunder. Ta kontakt med oss via nettsidene våre, på telefon eller ved å besøke våre lokaler på Lade utenfor Trondheim.

Ettiketto Group

Skipnes Labels & Flexibles har drevet produksjon av selvklebende etiketter siden 1969, og er en del av Ettiketto Group siden 17. januar 2022. Etiketto Group eier allerede etikettprodusentene Ettiketto AB, Ettiketto AS, Beneli AB, Märkas AB og Jigraf AB, som nå er søsterselskaper til Skipnes Etikett. 

Ettiketto Group er Nordens ledende etikettkonsern og helhetsleverandør som utvikler, produserer og selger selvklebende etiketter og egenutviklede etiketteringssystemer. Våre etikettbedrifter jobber med digital- og flexotrykk, linerless labels, screen og inkjet og kan levere alt fra enkel logistikkmerking til komplekst trykt elektronikk. Ettiketto Group kjøper etikettselskaper med mål om å være en ekspansiv aktør i Norden. Strategien er å bygge videre på de oppkjøpte selskapene og tilføre ledelse, kunnskap, prosesser og økonomiske ressurser. Ettiketto Group har i dag virksomhet i Sverige og Norge, ca 300 ansatte og en årlig omsetning på ca NOK 900 millioner. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.ettikettogroup.com.

Visjon

Skipnes Labels & Flexibles er opptatt av å vise ansvar. Vi tar ansvar for miljøet rundt oss, både lokalt og globalt. For oss er det viktig å ha fokus på menneskene vi jobber sammen med, og miljøet vi jobber i. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Vår miljøvisjon er: Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom økt fokus på miljøtiltak, som skal ha til hensikt å redusere ressursforbruket vårt mest mulig.

Vår markedsmessige visjon er «Vi etiketterer Norge», som også profileres som vårt slagord.

Kvalitets- og hygienesertifisering

Skipnes Labels & Flexibles er 9001:2015-sertifisert av Det Norske Veritas, samt at målet er sertifisering innenfor ren produksjon og hygiene innenfor standarden BRC/IPO. Dette betyr at vi følger gode, fastlagte rutiner for produksjon av både etiketter og emballasjeprodukter i et rent miljø. Dette sikrer at våre kunder får rene produkter inn i sitt eget produksjonsmiljø.

Etikk og sosial ansvar

Forretningsdriften i Skipnes Etikett skjer på grunnlag av visse fundamentale verdier. Samarbeidet med leverandører og samarbeidspartnere skal baseres på åpenhet og ærlighet.
Alle ansatte skal ha en sikker arbeidsplass som tar vare på et helsefremmende arbeidsmiljø.

Skipnes vil:

  • Sørge for at forretningsvirksomheten vår ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon
  • At leverandører følger de menneskerettighetsreglene som det internasjonale samfunnet har vedtatt
  • Ikke tillate barnearbeid i full overensstemmelse med internasjonale konvensjoner
  • Ikke tillate diskriminering på grunn av kjønn, rase eller politisk overbevisning
  • Ikke handle med land som er politisk boikottet av eksempelvis FN og EU

100 % klimanøytral organisasjon

Skipnes-Gruppen er en klimanøytral organisasjon som leverer årlige klimaregnskap og kjøper FN-godkjente klimakvoter i miljøprosjekter. En offisiell klimakvote garanterer både reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Når FN utsteder en klimakvote betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted. Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2).

Kvalitets- og miljøsertifiseringer

Skipnes Labels & Flexibles har en miljøpolitikk som skal være samfunnsansvarlig. Vi bryr oss om miljøet og ønsker å bidra på best mulig måte. Dette innbærer at bedriften har gjennomført en miljøanalyse og gjennomført tiltak slik at vi oppfyller definerte bransjekrav.
I tillegg til ISO 9001, ISO 14001 og godkjennelsen som klimanøytral organisasjon er Skipnes også medlem i Grønt Punkt Norge, samt har en avfallsavtale med Norsk Gjenvinning som forutsetter sortering av avfall i alle fraksjoner, Grønt Ansvar. I tillegg har Skipnes tatt Plastløftet i regi Grønt Punkt Norge.

Sertifikater og beviser

Klikk for å se: