| Oppdatert 25.1. 2022 |

Vi oppdaterer her fortløpende om både råvaresituasjonen og smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19.

For informasjon om nye eiere, klikk her.

Det er fortsatt store globale utfordringer med transportnettet og råvaretilgangen på mange materialer. Se her hvordan vi kan unngå problemer.

Grunnet godt og tett samarbeid med våre kunder, har vi til nå levert de aller, aller fleste leveranser i rett tid og rett kvalitet. Og det skal vi også strebe etter framover. Men perioden vi er inne i er uforutsigbar når det gjelder tilgang på materialer. Alle våre leverandører har varslet utfordringer med det globale transportnettet og råvaretilgang, samt økte priser. Dette kan påvirke leveringstider på noen materialer.

Dette vil i tillegg til å påvirke tilgangen også påvirke priser på blant annet plast, papir, silikon, lim, trykkfarger og mer. Derfor oppfordrer vi alle våre kunder til å legge inn sine bestillinger på tidligst mulig tidspunkt. Da kan vi sikre råvarer til dine produkter, og planlegge for optimal produksjonseffektivitet og dermed lavest mulig pris. Ved utfordringer med spesifikke materialer kan vi på tidligst mulig tidspunkt foreslå gode alternativer.

PS: Siden vi produserer alt i Norge, vil dine leveranser fra Skipnes ikke bli påvirket av globale transportutfordringer, såfremt vi har materialer. Bestill tidlig så du er sikret materialer, så kommer dine fremtidige leveranser til rett tid.

Produksjonen går for fullt og vi har meget god ordrepågang. Mer enn noen gang er det viktig å støtte norsk handel og industri, og Skipnes bidrar sterkt til norsk verdiskaping med egen produksjon i Trondheim.

Vi ser at etikettmarkedet verdsetter dette og ser mot Norge og norsk produksjon når de velger sin leverandør. Derfor har vi også ansatt flere medarbeidere midt i koronapandemien.

Takk for at du bidrar til å holde hjulene i gang!

Referansekunder Skipnes Etikett

Vi tar ansvar og gjør smitteforebyggende tiltak

Alle er ansvarlige for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset. Både for å imøtekomme samfunnsmessige interesser, og samtidig sørge for at driften opprettholdes.

Skipnes var tidlig ute med de første tiltakene, og har iverksatt flere i tråd med situasjonens utvikling. Vi følger alle myndighetsanbefalinger dag for dag.

Vi har lager av materialer. Råvareleverandørene har opplyst om lengre leveringstider, og vi må være forberedt på lengre leveringstider enn normalt på materialer som ikke er på lager.

Vi har ikke sykefravær eller annet fravær som skyldes korona. Våre leveringstider er tilnærmet som normalt. Vi har fra dag null iverksatt intern beredskapsplan for å forebygge smitte fra kollega til kollega som igjen kan medføre redusert kapasitet.

Tiltak vurderes fortløpende i tråd med situasjonens utvikling:

  • Informasjon om smitteveier, forholdsregler for å unngå smitte som f. eks. håndhygiene, hoste (epost til alle, intranett og plakater)
  • Vi har både såpedispenser og hånddesinfeksjon på alle toaletter samt ved inngangsdører og alle rom. Beskjed om å bruke dette bevist ved ankomst, etter toalettbesøk og før spisepauser
  • Vi har avlyst alle besøk hos oss som ikke er driftskritiske. Eventuelle besøkende skal følge rutinene for håndvask og desinfeksjon, samt benytte munnbind. I tillegg fylles ut besøksskjema med spørsmål om sykdom
  • Alle ansatte med mulighet for hjemmekontor har fått tilrettelagt hjemmekontorstasjon som benyttes i samråd med anbefalinger og krav. På arbeidsplassen har samtlige egne, lukkede kontorer.
  • Alle ansatte har fått beskjed om å til enhver tid holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse o.l.
  • Hjemmekarantene iht. de retningslinjer som gjelder
  • Vi avholder gjerne møter, omvisning og «live service» digitalt (Teams, Zoom, Facetime med mer)

Vi har løpende oppfølging av kritiske råvareleverandører for å avklare kapasitet og leveringssituasjon. Vi har også et stort lager av innsatsvarer.

Vi har tatt initiativ overfor kunder om å øke bestillingene og være i forkant for å møte eventuell fremtidig redusert kapasitet hos Skipnes eller Skipnes sine underleverandører av råvarer, andre kritiske varer og tjenester, transporttjenester, med mer som er utenfor Skipnes sin kontroll.

Skipnes er for våre kunder en kritisk leverandør

Emballasjen er samfunnskritisk. Og vi tar dette på alvor. Flere av våre kunder er næringsmiddelbedrifter vi leverer etiketter og emballasje til, som er avhengige av våre leveranser for å opprettholde matproduksjonen.

Det er derfor viktig for oss at vi har alle funksjoner intakt og kan levere de varer og tjenester dere trenger. Er behovet for våre produkter og tjenester kritisk de nærmeste månedene anbefaler vi å ta kontakt nå for å avklare hvordan vi sammen kan være i forkant av eventuelle fremtidige leveringsutfordringer som er utenfor både Skipnes og kundens kontroll.

Vi tar ansvar!

Følg med på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på relevante nyheter.