Oppdatert 25/1-21

Produksjonen går for fullt og vi har god ordrepågang. Mer enn noen gang er det viktig å støtte norsk handel og industri, og Skipnes bidrar sterkt til norsk verdiskaping med egen produksjon i Trondheim.

Vi ser at etikettmarkedet verdsetter dette og ser mot Norge og norsk produksjon når de velger sin leverandør. Derfor har vi også ansatt flere medarbeidere midt i koronapandemien.

Takk for at du bidrar til å holde hjulene i gang!

Vi tar ansvar og gjør smitteforebyggende tiltak

Alle er ansvarlige for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset. Både for å imøtekomme samfunnsmessige interesser, og samtidig sørge for at driften opprettholdes.

Skipnes var tidlig ute med de første tiltakene, og har iverksatt flere i tråd med situasjonens utvikling. Vi følger alle myndighetsanbefalinger dag for dag.

Vi har lager av materialer. Råvareleverandørene har tidligere opplyst om lengre leveringstider, men disse er normalisert på nåværende tidspunkt – noe som kan endre seg på kort varsel.

Vi har ikke hatt sykefravær eller annet fravær som skyldes korona. Våre leveringstider er nå som normalt. Vi har fra dag 0 iverksatt intern beredskapsplan for å forebygge smitte fra kollega til kollega som igjen kan medføre redusert kapasitet.

Tiltak vurderes fortløpende i tråd med situasjonens utvikling:

  • Informasjon om smitteveier, forholdsregler for å unngå smitte som f. eks. håndhygiene, hoste (epost til alle, intranett og plakater)
  • Vi har både såpedispenser og hånddesinfeksjon på alle toaletter samt ved inngangsdører og alle rom. Beskjed om å bruke dette bevist ved ankomst, etter toalettbesøk og før spisepauser
  • Vi har avlyst alle besøk hos oss som ikke er driftskritiske. Eventuelle besøkende skal følge rutinene for håndvask og desinfeksjon. I tillegg fylles ut besøksskjema med spørsmål om sykdom
  • Alle ansatte med mulighet for hjemmekontor har fått tilrettelagt hjemmekontorstasjon for tiltredelse på dagen ved behov. På arbeidsplassen har samtlige egne, lukkede kontorer.
  • På nåværende tidspunkt har alle som kan jobbe hjemmefra hjemmekontor.
  • Alle ansatte har fått beskjed om å til enhver tid holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse o.l.
  • Hjemmekarantene iht. de retningslinjer som gjelder
  • Vi har også avlyst alle reiser og ber om at møter fremover kan avholdes pr. telefon eller Teams/Skype (vi har åpnet for kundebesøk eksternt og internt etter strenge regler, men digitale møter er et veldig nyttig alternativ)

Vi har løpende oppfølging av kritiske råvareleverandører for å avklare kapasitet og leveringssituasjon. Vi har også et stort lager av innsatsvarer.

Vi har tatt initiativ overfor kunder om å øke bestillingene og være i forkant for å møte eventuell fremtidig redusert kapasitet hos Skipnes eller Skipnes sine underleverandører av råvarer, andre kritiske varer og tjenester, transporttjenester, med mer som er utenfor Skipnes sin kontroll.

Skipnes er for mange kunder en kritisk leverandør

Emballasjen er samfunnskritisk. Og vi tar dette på alvor. Flere av våre kunder er næringsmiddelbedrifter vi leverer etiketter og emballasje til, som er avhengige av våre leveranser for å opprettholde matproduksjonen.

Det er derfor viktig for oss at vi har alle funksjoner intakt og kan levere de varer og tjenester dere trenger. Er behovet for våre produkter og tjenester kritisk de nærmeste månedene anbefaler vi å ta kontakt nå for å avklare hvordan vi sammen kan være i forkant av eventuelle fremtidige leveringsutfordringer som er utenfor både Skipnes og kundens kontroll.

Vi tar ansvar!

Følg med på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på relevante nyheter.