Skipnes Etikett heter Ettiketto AS fra 9. mai 2022 og er nå Norges største etikettleverandør. Gå til våre nye hjemmesider her.